“Tore laps, aga ei saa tunnis mitte midagi aru.”
See on reaalne päriselu näide nn tagasisidest koolis õppivale noorele inimesele.

Kinnitan siinkohal, et see ei ole Kindluse Kooli näide.

Tagasiside andmine ja ka vastuvõtmine on minu coachingu klientide TOP 3 väljakutsete seas.
Korduv muster:
 • Ma ei taha halvasti öelda.
 • Mis juhtub, kui ma räägin talle, mida ma tegelikult arvan tema töötegemisest, meie muidu heade suhetega?
 • Kuidas ma seda sõnastan nii, et ta saab aru, mida ma sellega mõtlen?
 • Ma räägin sellest, mis peab olema tehtud, aga nemad ütlevad, et ma olen halb suhtleja ja eelmise juhi ajal oli kõik palju parem.
 • Ma lähen ise enne nii närvi, kui pean tagasisidet andma, et räägin kohtumisel hoopis teist juttu.
 • Ma ajan arvamused ja faktid segi. Ja siis ongi kogu jutt see, et “Mina arvan…” ja “Mina arvan…” ning lahendust ei ole.
Tagasi selle õpetaja-õpilase vahel sündinud infovahetuse juurde.
See on suurepärane näidis sellest, kuidas tagasiside andja ei ole eelnevalt endalt küsinud:
 • Miks ma seda teen?
 • Miks on oluline noorele inimesele anda tagasisidet?
Olles endale selgeks teinud, miks-id, saab alles järgneda etapp, et mõelda:
 • Kuidas saab see noor inimene enim kasu sellest, mida talle ütlen?
 • Milliste sõnadega ma seda teen?
 • Mida ma soovin, et ta seda teada saades teab, tunneb, järgmisena teeb?
Kui meie näidise puhul oleks see töö endaga tehtud, näinuks tagasiside välja hoopis selline:
” Ma märkan, et see kuulad tunnis tähelepanelikult, mida ma räägin, jälgid selgitusi ja annad endast parima, et aru saada. Olen sinu õppimisviise tundma õppinud ning oleme arutanud sinuga, mis on sulle raske, mis lihtsam ning millised teemad tekitavad arusaamatust. Märkan, et oled teinud edusamme teemades X ja Y, teema Z on hetkel raske. Toetan sind omalt poolt sellega, et otsin teemal Z lihtsamaid ülesandeid. Sinult ootan järjepidevat tähelepanelikkust, abi küsimist ning tunnis maksimaalselt kaasa tegemist.”
Usun, et näited, mis pärinevad teisest valdkonnast, on meile heaks abiks, sest me ei saa end nendega otseselt seostada ega neid kopeerida.
Kui oled organisatsiooni, meeskonna juht, siis loe see ülaltoodud juhtum veel kord või paar läbi ning mõtle, kuidas siit saadud soovituse saad oma kogemusesse ja argipäeva üle kanda.
Olgu siis veel lühidalt öeldud, et tagasiside stiilis “Tee järgmisel korral paremini!” ei tööta.
PS Noor inimene, kes sai sellise tagasiside, tegi ise selle üle järgmisel päeval nalja “Tead, täna sain tunnis korraks midagi aru.”