Laialdane ja pikaajaline kogemus juhtimise, eestvedamise, personalijuhtimise valdkonnas, on mulle andnud võimaluse panustada erinevatesse ettevõtetesse ja organisatsioonidesse konsultandi ja nõustajana. Minu senine kogemus kinnitab, et organisatsioonid ja nende juhid võidavad nn kolmanda osapoole kaasamisest neutraalse vaatlejana. Mul on väljast tulnud ja kõikide osapoolte jaoks selgelt välise kõrvalvaatajana – mitte oma töötajana või nt juhtkonna liikmena – võimalik kaardistada domineerivad meeleolud, leida üles kitsaskohad nii protsessides kui ka hoiakutes. Loomulikult ka inimeste, sh juhtide, professionaalsuse ja isiksuseomaduste piirangutes.
Kaardistus ei ole eesmärk omaette, vaid annab mulle sisendi, mille alusel peegeldan organisatsioonile nende väljakutseid ning loomulikult pakun välja võimalikke lahendusteid, vajadusel ka koos praktiliste tööriistade ja projektidega.
Maailm liigub üha enam dünaamiliste, kiirete ja ajas piiritletud koostöövormide suunal ka personalijuhtimise ja juhtide nõustamise alal ning see on ka minu soov: minust saab (vajadusel koos oma partneritega, kel on ekspertiis mind täiendaval alal) konkreetsete eesmärkide saavutamiseks kokkulepitud projekti- ja/või ajaraamis justkui osa organisatsioonist, sealjuures jään teistele meeskonnaliikmetele lõpuni väliseks osapooleks. Võidavad nii juhid, meeskonnaliikmed kui ka organisatsioon tervikuna – seda nii sisus kui ka investeeringute efektiivsuses.

Individuaalne coaching

Väestav töö 1:1, mis aitab sul edasi liikuda ja nautida elu, millest unistad.

Tutvu lähemalt

Coaching organisatsioonidele ja gruppidele

Organisatsiooni väärtuse loovad selle inimesed. Efektiivne tööriist kultuuri, meeskonna, konkreetsete oskuste arendamiseks.

Tutvu lähemalt